От 25.07.2016 Orange Fitness няма да приема карти Anjoy